Дати за НВО 4 клас

 Математика                                  10 май

 Български език  и литература         12 май

 Човекът и природата                     13 май

 Човекът и обществото                    16 май